16 oktober 2020 1 min

Per 10 maart 2020 is EPBDIII van kracht, waarmee er wijzigingen in de EPDB-aircokeuringen zijn gekomen. Zo is bijvoorbeeld de grens voor keuringsverplichting verschoven naar 70 kW op systeemniveau, wordt (indien aanwezig) ook het ventilatiesysteem gekeurd en moeten deze keuringen geregistreerd worden. Registreren kan via het online portaal: airco.epbd-keuring.nl.

Registratie dient te gebeuren binnen 4 weken nadat de keuring is verricht. Registratie kan alleen gedaan worden door een geregistreerd bedrijf of geregistreerde deskundige met een geldig diploma EPBD-A of B-airconditioningsystemen.
Wat wordt er geregistreerd?
Bij de registratie gaat het om de volgende onderdelen:
• locatie gegevens
• gegevens van de opdrachtgever en KVK
• gegevens van airconditioningsysteem of gecombineerde airconditioning- en ventilatiesysteem
• keuringsgegevens

In de registratie staat een beperkt aantal gegevens. In het keuringsverslag, dat ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever, staan de volgende uitgebreide details:
• de resultaten van de inspectie
• de metingen en berekeningen en
• het advies volgens de uitgangspunten van de regeling
Handhaving van de keuringsverplichting
De gemeenten worden verantwoordelijk voor de handhaving van de keuringsverplichting. Zij moeten de keuringsrapporten bovendien steekproefsgewijs controleren. De regelgeving voor de keuringen wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en de Regeling Bouwbesluit en daarnaast in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Om gemeenten bij de handhaving te ondersteunen, is dit afmeldregister ingericht, met zoals dat al bestaat voor verwarmingssystemen (SCIOS-keuring). Daarnaast is er een handhavingsprotocol die terug te vinden is op de site van de VNG: handhavingsprotocol energieprestatie gebouwen.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?