2 oktober 2020 2 min

Medio september heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een transport in Eindhoven onderschept met 1.034 gasflessen elk gevuld met 10 kg koudemiddel (F-gassen). De lading was afkomstig uit Turkije, werd in Eindhoven bij de douane ter inklaring aangeboden en had als eindbestemming een handelaar in koudemiddelen in België. De importeur heeft de koudemiddelen illegaal op de markt gebracht. Deze onderschepping is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de douane, Rijkswaterstaat en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

De aangetroffen gasflessen waren alle gevuld met R404a, dit is een zwaar gefluoreerd broeikasgas met een Global Warming Potential (GWP) van 3922. Met andere woorden, de uitstoot van 1 kg is vergelijkbaar met de uitstoot van 3.922 kg CO2. Een gemiddeld huishouden stoot door energieverbruik in huis en vervoer op jaarbasis 7,5 ton CO2 uit. De totale uitstoot van de 1.034 gasflessen staat dus gelijk aan die van 5.407 huishoudens in een heel jaar.

Omdat dergelijke broeikasgassen een groot effect hebben op de opwarming van de aarde is in Europees verband afgesproken om deze gassen geleidelijk uit te faseren. Dit jaar moet de uitstoot worden gereduceerd tot 63 procent, volgend jaar tot 45 procent en in 2030 tot 21 procent ten opzichte van de situatie in 2015.

Handhaving

Voor de invoer in Europa van deze gefluoreerde broeikasgassen moet de importeur beschikken over een Europese registratie en moet een quotum zijn toegewezen. In dit geval beschikte de importeur over geen van beide. De ILT heeft daarom de importeur een last onder bestuursdwang opgelegd. Hiermee wordt de importeur gedwongen om de goederen af te geven bij een erkend inzamelaar.

De kosten voor opslag, vervoer en verwerking zijn voor rekening van de importeur. In de sanctie worden ook overtredingen met betrekking tot het vervoer meegenomen. Zo was de chauffeur niet in het bezit van de verplichte papieren zoals het vervoersdocument gevaarlijke stoffen en het ADR-certificaat. Bovendien was de vrachtwagen verkeerd beladen en waren de gasflessen onjuist geëtiketteerd. Daarnaast wordt er een proces-verbaal opgemaakt.

Minder broeikasgassen

Door de illegale handel dreigt de doelstelling van de terugdringen van het gebruik van deze schadelijke gassen in de atmosfeer in gevaar te komen. Hierdoor wordt de schade die de gassen aanrichten voor mens en milieu onvoldoende verminderd. De ILT houdt in Nederland toezicht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing. Door de samenwerking met (inter)nationale partners, zoals de douane, Rijkswaterstaat, de Europese Commissie, de NGO Environmental Investigation Agency (EIA) en het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) blijft de ILT alert optreden tegen de illegale handel in koudemiddelen.

Bron: Transport-online

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?