18 september 2020 1 min

In de ledenvergadering van december 2019 bij Tata Steel zijn de nieuwe kerncompetenties, zeg maar de pijlers waarop het NVKL beleid gebaseerd wordt, vastgesteld. Even ter herinnering, het gaat om de volgende pijlers:

Kennis- en expertisecentrum
Kwaliteitsontwikkeling en borging
Inspirator in de branche
Aanjager van duurzaamheid

Het was de bedoeling om deze pijlers dit voorjaar verder inhoud te geven. Helaas stak het coronavirus daar een stokje voor.

Maar, deze week is het alsnog gelukt. Een groep van ca. 20 (bestuurs)leden en bureaumedewerkers hebben – geïnspireerd door adviesbureau Synergie – in wisselende groepen gebrainstormd over de activiteiten en doelen die de pijlers moeten vullen. Met andere woorden: wat is er nodig om een beter kennis- en expertisecentrum te worden, hoe kunnen we leden en niet leden inspireren en meenemen naar de toekomst en wat is er nodig om duurzaamheid in de sector te stimuleren en zichtbaar te maken.

Vervolgens hebben de deelnemers uit alle ideeën de belangrijkste elementen  geselecteerd. Deze worden de komende weken in de projectgroepen vertaald naar concrete acties voor 2021 en verder.

In de komende regiobijeenkomsten en natuurlijk in de ledenvergadering zullen de leden volop de gelegenheid krijgen te reageren op deze plannen, net als op de voorgenomen samenwerking met andere organisaties.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?