17 september 2020 1 min

Persbericht FME 

FME is zeer teleurgesteld dat er, opnieuw, geen structurele doorbraak is geforceerd op een ‘leven lang leren’.
Nationaal Groeifonds
Er wordt weliswaar flink geïnvesteerd in innovatie via het Nationaal Groeifonds, dat heeft alleen zin als er ook voldoende technologisch (bij- en om)geschoolde medewerkers zijn. “In de Miljoenennota laat dit kabinet de laatste kans om de beloofde doorbraak in een ‘leven lang leren’ uit het Regeerakkoord te realiseren liggen. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende.”
Innovatieve investeringen
Ook vindt FME dat met de uitwerking van het Nationaal Groeifonds ingezet moet worden op innovatieve investeringen. Dezentjé: “Dat een derde van het geld naar infrastructuur gaat is mooi, maar meer asfalt en nieuwe treinverbindingen dragen nauwelijks bij aan ons verdienvermogen. Slimme sensoren die onze bruggen veilig houden, intelligente stoplichten en radicale mobiliteitsinnovaties zoals zelfrijdende auto’s en de Hyperloop, doen dat wel.”
Uit de crisis innoveren
Dat de WBSO, de fiscale regeling voor Research en Development (R&D), verruimd wordt is goed nieuws, maar helaas staat daar tegenover dat het belastingtarief in de Innovatiebox omhoog gaat. “Jammer, want er is echt maar één weg uit de crisis: innovatie.”

Bron: FME 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?