4 september 2020 1 min

Regelmatig worden er koelinstallaties aangetroffen die niet op de juiste manier zijn onderhouden en daarmee niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen waar onze branche voor staat. Voor NVKL is dit reden geweest om een standaard richtlijn te ontwikkelen waarin de basiskwaliteit wordt vastgelegd. Het doel van deze standaard richtlijn is het verhogen van de kwaliteit van de koelsystemen, door het uitvoeren van correct beheer en onderhoud van koelsystemen en het voorkomen van repeterende problemen. Op basis van kennis uit de branche van fabrikanten, leveranciers, adviseurs en installateurs is het kwaliteitsniveau vastgelegd. NVKL werkt hierin samen met de VLA (ventilatie) en de Nederlandse Verwarmingsindustrie (verwarming), waarmee een goede basis is gelegd om gezamenlijk te verduurzamen. Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt de richtlijnen als leidraad voor aanbestedingen voor onderhoud van koelinstallaties. Op 1 juli is de aangepaste versie van de richtlijn vastgesteld, waarin alle recente wijzigingen in de wetgeving zijn meegenomen.

Download richtlijnen koeling

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?