19 augustus 2020 1 min

OSKA is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties. NVKL neemt deel aan dit samenwerkingsverband. Een van de producten van OSKA is een intentieverklaring ‘koeling gebouwen in een veranderend klimaat’. Hierin staan acties en afspraken om ervoor te zorgen dat nieuwbouw rekening houdt met klimaatverandering en het vaker optreden van hittegolven. De verklaring geeft aan welke standaarden daarvoor ontwikkeld of aangepast moeten worden.
Het klimaat verandert
Het klimaat transformeert. Steeds vaker zijn er hittegolven in de zomer en de winters worden zachter. Nieuwe gebouwen hebben een lange levensduur, doorgaans meer dan 50 jaar. Het is zaak om bij het ontwerp hiervan rekening te houden met de toekomst. Het initiatief voor de verklaring komt vanuit Klimaatverbond Nederland. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en standaardisatie-instellingen is in een werkgroep de verklaring opgesteld. Een kernpunt is de ‘ladder van koeling’. Deze geeft aan welke stappen verstandig zijn om er voor te zorgen dat een nieuw gebouw voldoende koel blijft, ook in een warmer klimaat.

Lees hier de intentieverklaring

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?