19 augustus 2020 1 min

Onlangs is besloten om de ACK opleiding en certificering uit te breiden tot alle brandbare koudemiddelen. Daarmee verandert de naam naar de ACB opleiding en certificering. Hieronder vallen ammoniak, CO2, brandbare koudemiddelen én de R32 en HFO’s.

Per 2020 is de certificerende instelling is InstallQ. Een examencommissie, onder de vlag van InstallQ, houdt toezicht op de ACB examens. Deze examencommissie is in 2020 opnieuw ingericht en is na de herziening van de PGS13 en de NPR-en bezig met het opnieuw inrichten van het theorie- en praktijkexamen.
Vernieuwde opleiding
Opleidingscentrum GO˚ ontwerpt, in samenwerking met NVKL, een vernieuwde ACB opleiding. In het lesmateriaal worden alle wijzigingen over PGS13 en de NPR in de exameneisen verwerkt. Na een online entreetoets kan de deelnemer op advies, gebaseerd op de uitslag van de entreetoets, deelnemen aan het voorschakeltraject of direct in een of meerdere modules voor A, C of B. De opleiding wordt afgesloten met het nieuwe examen. De opleiding zal naar verwachting eind 2020 beschikbaar komen.

De exameninstelling STE Examenbureau toetst of de deelnemer voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de PGS13 en NPR 7600/7601.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?