7 augustus 2020 2 min

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft voor de zomer een actieplan aan de Tweede Kamer aangeboden om stages en leerbanen op mbo-niveau te stimuleren. Dit actieplan moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het middelbaarberoepsonderwijs worden opgeleid. Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarop besloten tot een extra impuls op de regeling praktijkleren van jaarlijks €10,6 miljoen voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022. Dit moet zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid.
Extra middelen
De extra middelen zijn bedoeld om werkgevers uit bepaalde sectoren te stimuleren bbl-plekken aan te bieden. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn;
de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor;
de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;
de sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al € 10,6 miljoen beschikbaar is voor verhoging van de subsidie praktijkleren via de motie-Heerma.

SBI codes
De minister publiceerde een pagina’s lange lijst van sectoren en sbi-codes die in aanmerking komen. Op de lijst staan o.a. de volgende SBI codes:

28.25 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling
33.22.1 Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
43.21 Elektrotechnische bouwinstallatie
43.22.2 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
46.69.2 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

Lees de Kamerbrief over impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven
Terugwerkende kracht
Werkgevers ontvangen extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022 bovenop het bedrag aan subsidie waarop je op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunt maken. De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend.

Dus indien u overweegt om in het komende schooljaar een BBL student (combinatie werken en leren) aan te nemen, is dit wellicht een extra motivatie om hiermee aan de slag te gaan. Opleidingscentrum GO˚ of een ROC vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Let op! De aanvraag voor het afgelopen studiejaar 2019 – 2020 moet u 16 september a.s. vóór 17.00 uur indienen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Zorg dat u de gevraagde administratie hiervoor tijdig op orde heeft!

Voor meer informatie en het indienen van de aanvraag bekijk de website van RVO.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?