1 augustus 2020 1 min

F-gassen of HFK’s zijn gefluoreerde broeikasgassen. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer, dat een ernstige bedreiging voor het milieu vormt. F-gassen worden veel gebruikt in klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?