10 juli 2020 1 min

De meeste ondernemers in de installatiebranche houden de komende maanden opnieuw rekening met een omzetdaling. Nieuw onderzoek van brancheorganisatie Techniek Nederland laat zien dat de stemming in de technieksector wel iets positiever is dan aan het begin van de coronacrisis. In maart verwachtte 93% van de installateurs dat de omzet zou dalen, in april was dat 75%. Volgens het meest recente onderzoek voorziet nog 60% van de ondernemers een omzetdaling in de komende twee maanden. De installatiebranche is dus iets optimistischer, maar voor het najaar en de periode daarna blijven de vooruitzichten somber.

Minder installateurs verwachten een grote omzetdaling
Met regelmatige Quick Scans peilt Techniek Nederland de stemming van de ondernemers in de techniekbranche. Uit de derde Quick Scan van eind juni blijkt dat zo’n 60% van de deelnemers voor de maanden juni en juli een omzet verwacht die lager ligt dan in dezelfde maanden van 2019. Ongeveer een derde van de installateurs verwacht dat die omzetdaling groter zal zijn dan 10%. In maart van dit jaar gold dat nog voor 77% van de respondenten. Toen dacht 62% van de installateurs gebruik te gaan maken van de NOW, nu is dat nog maar 18%. Ook het aantal installateurs dat een beroep denkt te moeten doen op een van de andere steunmaatregelen daalt. In maart dacht nog bijna 50% gebruik te gaan maken van uitstel van belastingbetaling, van de Tijdelijke Overbruggingsmaatregel Zelfstandige Ondernemers (TOZO), de BMKB-regeling of de verruiming van de GO-financiering. Nu is dat nog maar 28%.

Over de werkgelegenheid blijven ondernemers somber
De werkgelegenheid in de installatiebranche blijft onder druk staan. Net als in april verwacht ongeveer 30% van de respondenten in juni en juli minder gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten. Zo’n 8% van de ondervraagde installateurs denkt door de crisis vaste werknemers te moeten ontslaan.

Lees het hele bericht

Download de uitkomsten

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?