26 juni 2020 1 min

In Nederland is iedere werkgever met personeel volgens de Arbowet verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. De RI&E is een instrument om invulling te geven aan het Arbobeleid. Het hebben van een RI&E is ook een eis voor de NVKL-erkenning. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (groen logo), hoeven hun RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst. Arbo Techniek (voorheen II Mens en Werk) heeft een speciale branche-RI&E opgesteld voor de isolatie- en installatiebranche die is goedgekeurd door de Inspectie SZW. Als deze kleinere ondernemingen de branche-RI&E van ArboTechniek gebruiken, zijn zij vrijgesteld van een tijdrovende en kostbare toetsing door een kerndeskundige. De branche-RI&E van ArboTechniek is het enige instrument in de isolatie- en installatiebranche dat is goedgekeurd door de Inspectie SZW en daardoor volledig in overeenstemming is met wet- en regelgeving.

In 2019 is deze branche-RI&E up to date gemaakt onder meer doordat de laatste wetswijzigingen uit de Arbowet zijn doorgevoerd en vragen over jeugdigen en over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zijn toegevoegd. Zorg dat u met deze geactualiseerde versie werkt, dit is de goedgekeurde versie.

De branche-RI&E bestaat uit een bedrijfs-RI&E en project-RI&E. De project-RI&E borgt de operationele werkzaamheden van een bedrijf die medewerkers buiten de deur doen. Ook kan deze goed gebruikt worden voor het opstellen van een RI&E voor een project als onderdeel van een veiligheids- en gezondheidsplan, of als basis voor de veiligheidsinstructie bij aanvang van het project. Op de site van Arbotechniek vind je de project-RI&E-tool, maar ook alle toolboxen, films en informatiesheets die u nodig heeft.

Meer informatie over de RI&E via: Veilig en gezond werken actualiseer uw RI&E en www.arbotechniek.nl.

Ga naar de bedrijfs-RI&E

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?