11 juni 2020 1 min

Het aansturen van mensen en leiding geven aan een bedrijf, een afdeling, een werkplaats is een vak. Het belang van inzicht in leidinggevende capaciteiten en verbeteren van managementvaardigheden om dit vak goed uit te kunnen oefenen, behoeft structurele aandacht. Van oudsher is de koudetechniek misschien de branche waarin leiderschap niet overal deze aandacht krijgt die het verdient. Vanuit de branchevereniging willen we graag kijken hoe wij onze lidbedrijven zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Niet alleen in de techniek, wetgeving en scholing van jongeren. Maar ook in de bedrijfsvoering, zonder dat wij daarbij op de stoel van de ondernemer gaan zitten uiteraard.

Tijdens de presentatie van de beleidsplannen van 2020 aan het bestuur van NVKL werd door het bestuur gevraagd of de projectgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt (PROSA) aandacht aan leiderschap wil besteden. De PROSA heeft hier over gesproken en is van mening dat aandacht voor leiderschap en een vanuit NVKL opgestarte leiderschapstraining voor de koudetechniek een waardevolle aanvulling kan zijn. Om de mening van onze lidbedrijven te toetsen hebben onze projectmanager onderwijs Brenda Witzier en stagiaire Heba Abader (HBO Human Resourcemanagent) een aantal lidbedrijven gebeld. Directie of HR managers is gevraagd naar hun mening over aandacht voor leiderschap en leiderschapstrainingen, of NVKL hier iets aan zou moeten doen én zo ja, wat dan?

Bent u niet gebeld, maar wilt u wel graag uw mening meegeven? Neem dan z.s.m. contact op met Brenda Witzier via brenda@nvkl.nl. Dan kunt u alsnog een bijdrage geven. Alle meningen worden verwerkt, en op basis daarvan wordt een advies uitgebracht aan de PROSA.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?