29 mei 2020 1 min

Op 15 mei nam de NVKL deel aan de halfjaarlijkse ledenvergadering van AREA (Europese vereniging voor installateurs op het gebied van koude- en klimaattechniek). Uiteraard zijn de ervaringen van het coronavirus in de verschillende landen gedeeld. Ook kwam de review (in 2021) door de Europese Commissie van de F-gassenverordening aan de orde. Tijdens deze review beoordeelt de Europese Commissie het functioneren van de verordening. De NVKL zal de komende tijd via AREA verbeterpunten aan de orde stellen. Verder zijn er onder meer enkele aanvullingen op de standaarden EN-378 en ISO-22712 besproken. De volgende bijeenkomst vindt plaats in november.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?