1 mei 2020 1 min

Per 1 januari 2021 wordt met een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 een artikel toegevoegd. Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 worden nadere voorschriften gesteld over de bepalingsmethode van het geluidsniveau van buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking. In het Bouwbesluit 2012 is het geluidsniveau bepaald waarvan sprake mag zijn. In deze regeling is vervolgens opgenomen hoe het geluidsniveau van de installaties bepaald moet worden.

Bescherming tegen geluid van buiten met betrekking van nieuwbouw: “Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel met (of dat bestemd is voor) een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB.”

Voor het bepalen van het geluidsniveau worden in de regeling nadere voorschriften opgenomen. Deze voorschriften betreffen de:

Meetgrootheid en meetduur;
Bedrijfstoestand waarbij wordt gemeten, waarbij er een onderscheid is tussen de dagperiode (7:00 – 19:00) en avond- en nachtperiode (19:00 – 7:00);
Correctie voor dagperiode;
Correctie voor tonaal geluid;
Plaats waar gemeten wordt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie;
Plaats waar gemeten wordt bij een te opeen raam of deur (bij appartementsgebouwen).

Voor deze regeling is een internetconsultatie gestart. De regeling en de mogelijkheid om te reageren is hier terug te vinden. Er kan tot 22 mei gereageerd worden.

Er komt een rekentool beschikbaar waarmee vooraf een aannemelijke beoordeling kan worden verricht zodat kan worden vastgesteld of een beoogd type/merk warmtepomp of airco in een beschouwde situatie binnen de gestelde geluidsprestatie kan functioneren. Deze gratis rekentool wordt ontwikkeld i.o.v. het ministerie BZK door een adviesbureau in samenspraak met de NVKL, DHPA, FME en Techniek Nederland.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?