1 mei 2020 1 min

Houders van een vakbekwaamheidscertificaat voor het werken met NH3, CO2 en/of koolwaterstoffen waarvan de geldigheid is verlopen of in 2020 gaat verlopen, hebben recentelijk een brief ontvangen van Install Q. Deze brief heeft hier en daar geleid tot verkeerde interpretatie.

Wat is de stand van zaken rond de vakbekwaamheidscertificaten?

Omdat er medio 2020 nieuwe richtlijnen voor deze gassen van kracht worden (PGS 13 voor NH3, NPR 7601 voor CO2 en NPR 7600 voor koolwaterstoffen) is het niet zinvol, een examen te doen volgens de “oude” richtlijnen. De geldigheid van de huidige vakbekwaamheidscertificaten is daarom verlengd tot 31 december 2020. Dit is alleen van toepassing voor certificaten voor NH3 ammoniak. Certificaten voor andere koudemiddelen, CO2 en koolwaterstoffen verlopen nog niet en zijn daarom nog niet aan hercertificering toe. Voor deze certificaten blijven dus de huidige regels van toepassing.

Nadat de eindtermen van de examens zijn aangepast dienen certificaathouders (om een geldig certificaat te behouden) een examen te doen volgens deze nieuwe richtlijnen. Naar verwachting is het nieuwe examen januari 2021 gereed.

Voor meer informatie over het volgen van een training voor het vernieuwde examen, raadpleeg opleidingscentrum GO0.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?