29 april 2020 1 min

De NVKL krijgt met regelmaat vragen van haar leden over de productdocumentatie die aan de klant geleverd dient te worden indien het product is geïmporteerd. Hier vindt u enkele punten om onduidelijkheid rondom deze documentatie te voorkomen.

Verantwoordelijkheid
De fabrikant is in principe verantwoordelijk voor de documentatie. Als het gaat om een product van buiten de EU, dan heeft de importeur dezelfde verplichtingen als de fabrikant.

Inhoud
De documentatie dient tenminste te bestaan uit een CE-verklaring, EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines en machinedocumentatie, welke bestaat uit: veiligheidsinstructies;
montage en/of installatie instructie (tenzij machine opgesteld of opgebouwd wordt geleverd), gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies.

Taal
De documentatie dient te worden geleverd in de officiële EU-taal of talen van het gebied waar de machine op de markt wordt gebracht en/of in bedrijf wordt gesteld. Vertalingen moeten zijn voorzien van de vermelding “Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing”. Een uitzondering hierop zijn de onderhoudsinstructies die bestemd zijn voor gebruik door gespecialiseerd personeel van de fabrikant of zijn gemachtigde mogen worden geleverd in een officiële EU-taal die het gespecialiseerde personeel begrijpt.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?