3 april 2020 1 min

In het 4e  kwartaal 2019 is in de 11 EU-lidstaten een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de prijzen van koudemiddelen. De belangrijkste uitkomsten waren:

De prijzen van R134a, R407C, R410A en R404A blijven dalen. Maar gemiddeld minder dan in de voorgaande kwartalen. Er is nog steeds vraag , maar wel minder in vergelijking tot 2017.
De inkoopprijzen voor bij fabrikanten en installateurs waren nog steeds 4 tot 6 keer hoger dan vóór het begin van de prijsverhoging in 2017. De prijzen zouden kunnen worden gestabiliseerd door bedrijven die vastzitten in contracten voor langere termijn. De verkoopprijzen bij servicebedrijven daalden en bereikten een vergelijkbaar prijsniveau als dat in Q3 / Q4 2017.
De prijzen van laag GWP-koudemiddelen bleven stabiel of daalden enigszins
Slechts  een beperkt aantal respondenten rapporteerden beperkte beschikbaarheid van koudemiddelen, vooral van hoog GWP-koudemiddelen, voor andere bedrijven was dat niet zo.
-Distributeurs rapporteerden dat de prijzen van teruggewonnen koudemiddelen bijna twee keer zo hoog zijn als nieuw f-gas, door de beperkte hoeveelheden die beschikbaar zijn. De meest voorkomende teruggewonnen f-gassen is R404A en R134a.

Download het verslag hier

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?