3 april 2020 1 min

In 2020 zou een start worden gemaakt met de bestaande leermiddelen om te zetten naar online lesmateriaal, oftewel blended learning (een samenvoeging van e-learning en traditionele vormen van onderwijs). Als eerste zou de opleiding: Monteur koude en klimaatsystemen, niveau 2 worden aangepast. Gezien de huidige omstandigheden, wordt nu vol gas gezet om de digitale lesomgeving vorm te geven. Er is gekozen om het lesmateriaal voor specifiek dit niveau als eerste online aan te bieden. Wanneer deze opleiding online beschikbaar wordt, kan er een start gemaakt worden met het ontwikkelen van andere opleidingen. Hiervoor worden de basiselementen overgenomen en verbreedt, wat betekent dat de materialen sneller ontwikkelt kunnen worden.

De lesmaterialen leverancier Acole Productions is direct actief aan de slag gegaan met vormgeving en didactische opzet. Deze week is het aan de NVKL voorgelegd. Met de inhoudsdeskundigen wordt het huidige materiaal vervolgens in deze format gegoten. Dit gaat per module (in totaal 31 modules, hoofdstukken uit het lesmateriaal, daarnaast vijf algemeen ondersteunende modules. In iedere e-learning module komen opdrachten, vragen, animaties, films/video’s met tot slot een zelftoets. In een klankbordgroep van een aantal mbo-docenten en NVKL vertegenwoordigers wordt elke module gescreend en getest. Medio april hopen wij de eerste module online te kunnen aanbieden. Met dank aan alle betrokkenen!

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?