24 maart 2020 1 min

Zoals eerder vermeld voeren werknemers van NVKL leden activiteiten uit voor opdrachtgevers in vitale processen/cruciale sectoren. Om ervoor te zorgen dat ook deze medewerkers hun kinderen kunnen onderbrengen bij de opvang heeft FME voor de NVKL de volgende modelverklaring opgesteld.

Deze verklaring kan door de medewerker die een vitale dienst verricht worden overhandigd aan de opvang van de kinderen, als die daarom vraagt. De verklaring moet dus door de opdrachtgever worden ondertekend en die opdrachtgever moet actief zijn in een cruciaal beroep of een vitale sector.

Voor de volledigheid benadrukken we dat dit een aanbeveling is om lastige situaties bij de opvang te voorkomen, het is geen eis vanuit de overheid. De beoordeling of een kind kan worden opgevangen ligt bij de medewerker van die opvang. De verklaring helpt er dus bij om de vraag om opvang te legitimeren. Kijk hier voor meer voorbeeldbrieven.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?