19 maart 2020 2 min

Het gemiddelde verzuim in Nederland stijgt in 2019 naar 4,2% (ten opzichte van 4,0% in 2018, 3,7% in 2017 en 3,5% in 2016). Dit baseren ArboNed en HumanCapitalCare op een analyse van de jaarcijfers van 2019. De verwachting van de arbodiensten is dat het coronavirus het verzuim van 2020 zal beïnvloeden, maar de daadwerkelijke impact is nu nog niet vast te stellen. Toch lijkt het aantal mensen dat zich heeft ziekgemeld de afgelopen periode hoger dan verwacht op basis van historische data.

Langdurend verzuim blijft stijgen
Truus van Amerongen, directeur Medische Zaken en bedrijfsarts bij ArboNed: “Zoals gebruikelijk zien we ook in 2019 dat het verzuim binnen het mkb (tot 200 werknemers) het laagst ligt met 3,8% in 2019, ten opzichte van 4,6% bij grote bedrijven (>200 medewerkers). Van het totale langdurend verzuim (>42 dagen) vormt de diagnose psychische klachten met 36% nog steeds de grootste boosdoener, 26% is stressgerelateerd (spanning, overspanning en burn-out). Bijna 90% van de ziekmeldingen in Nederland duurt korter dan 6 weken, maar de impact van verzuim is het grootst als iemand langdurend uitvalt, met alle hoge kosten van dien. De werknemers die in 2019 langer dan 6 weken verzuimden deden dat in 2019 gemiddeld 209 dagen, een stijging van 4 dagen ten opzichte van 2018. Samen zorgden zij voor maar liefst 77% van het totaal aantal verzuimdagen.”
Invloed coronavirus op verzuim in 2020
Bovenop de toegenomen duur van het langdurend verzuim, brengt het coronavirus voor bedrijven nog meer zorgen met zich mee. “De volledige gevolgen van het coronavirus voor werkend Nederland zijn op dit moment nog niet exact vast te stellen”, zegt Jurriaan Penders, directeur Medische Zaken bij HumanTotalCare (waar ArboNed en HumanCapitalCare beiden onderdeel van zijn). “We kunnen nog geen conclusies trekken uit onze verzuimcijfers. Het speelt nog niet zo heel lang in Nederland en kort verzuim wordt soms niet of pas later door werkgevers aan ons doorgegeven. Maar als we deze zogenoemde ‘meldingsvertraging’ in ons model meenemen, dan zien we dat we in deze periode al meer verzuimmeldingen hebben ontvangen dan gebruikelijk. We gaan dat de komende periode daarom verder monitoren om echt harde conclusies te kunnen trekken.”
Werkgeversadvies coronavirus voor bedrijfscontinuïteit
“Het is in ieder geval duidelijk dat het flinke impact kan hebben op bedrijven als het coronavirus hun medewerkers treft”, aldus Penders. “Daarom hebben we een corona werkgeversadvies opgesteld. De informatie en richtlijnen van het RIVM zijn leidend, ons werkgeversadvies is aanvullend en toegespitst op de werksituatie en naar aanleiding van de persconferentie van minister-president Rutte gisteren (d.d. 12-03-2020) geactualiseerd. Dit biedt naast de nodige informatie ook een praktisch handvat bij het opzetten van een bedrijfscontinuïteitsplan. Nog niet alle bedrijven hebben zich voorbereid op de mogelijke gevolgen van het coronavirus. Denk na over hoe jouw kritische processen niet in gevaar komen en stel vast wat de mogelijkheden zijn voor thuiswerken of tijdelijk vanaf een andere locatie. Dat thuiswerken is natuurlijk lang niet bij alle bedrijven mogelijk.” Bovenop de bekende hygiënemaatregelen en het contactloos groeten, kunnen bedrijven nog actiever bijdragen aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus, benadrukt Penders: “Onder andere door het aantal contactmomenten te verminderen en minimaal twee meter afstand ten opzichte van elkaar in acht te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door werk- en openingstijden te spreiden, medewerkers niet in de spits te laten reizen en onnodig fysiek contact tegen te gaan.”

Bron: Arboned

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?