19 maart 2020 1 min

Op 13 maart jl. heeft EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) een ronde tafel bijeenkomst met de industrie over f-gassen georganiseerd. In verband met het Corona-virus was dit geen fysieke bijeenkomst maar een webinar. NVKL was via AREA , de Europese koepelorganisatie voor installateurs in de koude- en klimaattechniek vertegenwoordigd.

De onderwerpen die ter tafel kwamen:

Ontwikkeling van F-gassenprijzen.
De Europese klimaatwet , waarvan het voorstel op 4 maart jl. is gepubliceerd.
Een presentatie van Delhaize; hoe gaat deze supermarktketen om de transitie naar lager GWP koudemiddelen?
Een presentatie van Gluckman Consulting over de verschillende manieren van terugwinnen, vernietigen en recycling  van F-gassen.

Ten aanzien van de prijsontwikkeling kwamen de volgende zaken naar voren:

De prijzen dalen sinds medio 2018 op alle supply chain-niveaus, ook al blijven ze hoog. De wereldmarktprijzen zijn de afgelopen jaren op een laag niveau gebleven.
Eind 2019 was er lagere vraag en prijsverlagingen, voornamelijk als gevolg van voorraden, lekverminderingen, overschakeling op lagere GWP-alternatieven en illegale handelsactiviteiten.
Bedrijven zijn over het algemeen vrij voorzichtig met het maken van prognoses. Sommigen van hen verwachten echter dat het prijsniveau voor HFK-koelmiddelen in 2020 op een laag niveau zal stabiliseren.
Hernieuwde prijsverhogingen als gevolg van de volgende HFK-afbouwfase in 2021 zijn mogelijk, met name voor gassen met een hoog GWP.
De Europese Commissie komt binnenkort een briefingdocument over “Beschikbaarheid van HFK’s op de EU-markt”.

De presentaties van het webinar kunt u hier terugvinden

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?