6 maart 2020 1 min

Vanaf 10 maart zal de aangepaste regeling voor de Energy Performance of Buildings Directive (EPBDIII) van kracht zijn. De keuringsverplichtingen voor verwarmings- en aircosystemen zijn hierin herzien en de verplichte keuring voor airconditioningssystemen wordt van het Besluit Energieprestatie Gebouwen overgeheveld naar het Bouwbesluit 2012. Daarmee wordt ook de gemeente het bevoegd gezag voor het handhaven van deze keuringsverplichting.

In EPBD III verschuift de grens voor de keuringsverplichting naar een nominaal vermogen van 70 kW. Als gevolg van het invoeren van deze nieuwe grenswaarde is er voortaan geen sprake meer van een indeling in klassen 1 (12 – 45 kW), 2 ( 45 – 270 kW)  en 3 (> 270 kW) voor airconditioningsystemen. De bepaling van het nominaal vermogen moet uitgevoerd worden per installatie (systeem), bestaande uit een opwekker, distributie- en afgiftesysteem. Ook moeten airconditioningsystemen voortaan na de keuring, zoals dit voor stookinstallaties al geldt op grond van de Activiteitenregeling milieubeheer, worden afgemeld binnen 4 weken na een keuring. Op dit moment is RVO met de handhavende diensten in overleg over de inrichting van dit afmeldsysteem.

Nieuw is dat wanneer een ventilatiesysteem gekoppeld is aan een verwarmings- of airconditioningssysteem, dit ventilatiesysteem ook gekeurd moet worden. Om de ontbrekende zaken met betrekking tot de keuring van een ventilatiesysteem toe te kunnen voegen aan de huidige EPBD aircokeuring, moeten diverse zaken herzien of aangepast te worden, zoals de bestaande keuringsmethodiek, de eindtermen van de diploma’s, de opleidingen, de examens en zullen inspecteurs daarvoor opgeleid worden. Daarom geldt er voor de komende twee jaar een overgangsrecht en kan tot 10 maart 2022 de huidige keuringsmethodiek nog gebruikt worden. De huidige EPBD-A en EPBD-B diploma’s blijven dan ook bestaan, echter het “speelveld” voor een deskundige met een alleen een diploma EPBD-A verandert, omdat de kleine systemen (12- 45 KW) komen te vervallen in de verplichting. In maart 2022 zal er volgens de nieuwe systematiek gewerkt moeten worden.

De keuring voor verwarmingssystemen (en verwarmingssystemen in combinatie met ventilatie) wordt uitgevoerd door bedrijven die, evenals bij de keuring voor stookinstallaties, zijn gecertificeerd door een instantie die is geaccrediteerd om uitvoering te geven aan de van toepassing zijnde deelregeling onder de Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties van de stichting SCIOS. De stichting SCIOS is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de deelregeling voor verwarmingssystemen.

Bekijk hier de Staatscourant van 9 maart 2020

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?