21 februari 2020 1 min

Heeft u een BBL-leerling in dienst die een mbo-opleiding in bijvoorbeeld de koude- en klimaatsystemen, installatie, elektrotechniek of werktuigbouwkunde volgt? Deze leerling moet tijdens zijn opleiding (afhankelijk van het niveau) ook een of meerdere keuzedelen volgen. In principe is een leerling vrij om een keuze te maken uit het aanbod van alle ruim 1100 beschikbare keuzedelen. Vaak heeft een ROC een beperkt aantal keuzedelen, dit kunnen generieke keuzedelen zijn zoals Engels, Duits, duurzaamheid of ondernemerschap, maar ook vakspecifieke keuzedelen.

NVKL heeft een aantal vakspecifieke verdiepende keuzedelen met bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de opleidingen koude- en klimaatsystemen.

Verdieping montage componenten koude en klimaatsystemen
Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk
Warmtepompen en warmteterugwinning (vanaf februari 2020 Capaciteitsinvloeden bij warmtepompen)
Benutten en toepassen van restwarmte

Maar ook twee keuzedelen die aan installatie, elektrotechniek of werktuigbouwkunde gekoppeld zijn of kunnen worden, waarin basiskennis op het gebied van koudetechniek wordt behandeld. Een mooie manier om leerlingen toch met koudetechniek in aanraking te laten komen.

Koudetechniek en klimaatsystemen (niveau 2/3)
Koudetechniek voor warmtepompen (niveau 3/4)

Een overzicht van de beschikbare keuzedelen, en bijbehorende lesmaterialen en examenproducten, kunt u opvragen bij brenda@nvkl.nl

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?