21 februari 2020 1 min

Recent zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN enquête over het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op 6,4. Daarmee is de indicator met 0,2 punt gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 en nagenoeg onveranderd. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

Zie ook de website van Ondernemersplein.

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ondernemers vertrouwen. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie, specifieke bedrijfstakken of regio’s zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

Bekijk hier het volledige rapport

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?