21 februari 2020 1 min

Het Europese Milieuagentschap (EEA) heeft de rapportage over F-gassen 2019 gepubliceerd. Deze rapportage bevestigd de goede vooruitgang die de Europese Unie in 2018 heeft geboekt bij het afbouwen van het gebruik van hoog GWP HFK’s. Het levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering. Het rapport evalueert en presenteert de gegevens die bedrijven in 2019 hebben gerapporteerd over hun activiteiten met F-gassen in 2018. Hierin wordt zowel de vooruitgang beoordeeld die is geboekt in het kader van de huidige HFC-afbouw van de hele EU en de vooruitzichten voor de wereldwijde HFK-afbouw.
De belangrijkste conclusies zijn:

De EU ligt op schema met de terugfasering van HFK’s
Het volume in 2018 van de hoeveelheid F-gassen dat op de markt was gebracht, is 14%  minder dan in 2017 (in absolute kilo’s) en een reductie van 30% in GWP (in CO2-equivalenten).
Het productievolume zakte 28% en de GWP van de productie daalde 16% in 2018, waarbij er een grote teruggang was in o.m. R-134A.
De totale import van F-gassen naar de EU daalde in 2018 met 7% ten opzichte van 2017 (25 % in CO2e).
Sinds 2015 dalen de F-gassen emissies in 2017 was de totale F-gas emisie verminderd met 2 %

Het complete rapport kunt u hier terugvinden: 2019 F-Gas report

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?