24 januari 2020 1 min

De subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie zijn weer open. Het budget voor de DEI+-thema’s is € 86,1 miljoen. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart budget van € 9 miljoen. Voor de Topsector Energiestudies is € 6 miljoen beschikbaar.

Beide regelingen opende op 15 januari 2020, 09.00 uur. Voor de Energiestudies vraagt u subsidie aan tot en met 1 september 2020 17.00 uur, voor de DEI+ kan dat tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur.
DEI+-projecten met langere looptijd
Nieuw is dat nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, er voor de DEI+-thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is. De DEI+ ondersteunt daarom voor alle thema’s projecten met een looptijd tot 4 jaar.
Budget DEI+
De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is nagenoeg verdwenen. Dit jaar is er 1 totaalbudget voor projecten rond de thema’s:

energie-efficiëntie
hernieuwbare energie
CO2-reductie in de industrie flexibilisering
waterstof
ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie

De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit thema heeft een apart budget van € 9 miljoen.
Circulaire economie
Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten voor Circulaire economie. Deze projecten dragen bij aan de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen vanaf 15 januari 2020 aanvragen. Het project mag een looptijd hebben van maximaal 4 jaar.
Topsector Energiestudies
In 2020 worden de Topsector Energiestudies breder ondersteund dan in 2019. Via de de-minimisverklaring kunnen nu ook overige studies subsidie krijgen.
Meer weten?

Website RVO
Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020
Topsector Energiestudies

Bron: RVO

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?