10 januari 2020 1 min

Zoals we eerder berichtten, wilde Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de warmtepompsubsidie voor nieuwbouwwoningen afschaffen. De Tweede Kamer was het hier, net als de NVKL, niet mee eens en heeft daarom een motie ingediend om de subsidie nog een jaar te behouden.

Dit betekent dat particulieren die al een warmtepomp hebben aangeschaft voor hun nieuwbouwwoning, maar nog geen ISDE hebben aangevraagd, hiervoor toch nog een jaar de tijd krijgen. Een kanttekening hierbij is wel dat als gevolg van de voorgenomen subsidie afschaffing men aan het eind van 2019 als een razende subsidie zijn gaan aanvragen. Dit heeft ertoe geleid dat de subsidiepot vrijwel leeg is. Ondanks dit feit wilden wij voor de volledigheid toch dit bericht meegeven.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?