10 januari 2020 2 min

Komend voorjaar start de nieuwe opleiding van de Post HBO Koudetechniek. Deze opleiding wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, Frixis (het vroegere UBF‐ACA), SOK en de docenten, waarbij het lesmateriaal is vernieuwd.

Voor wie?

Deze opleiding leidt mensen op tot het zelfstandig kunnen ontwerpen, optimaliseren, handhaven en analyseren van complexe koudetechnische installaties. De opleiding is bedoeld voor startende of ervaren engineers, ontwerpers of projectleiders werkzaam in de koudetechniek of aanverwante vakgebieden zoals leveranciers of opdrachtgevers.

Wat zijn de leerdoelen?
Na afloop kunnen de deelnemers:

Een volledige koudetechnische installatie berekenen en ontwerpen met inbegrip van het functioneel regeltechnisch ontwerp mede op basis van actuele wet‐ en regelgeving
Berekeningen uitvoeren aan de basisbegrippen van de koudeketen. Bijvoorbeeld de samenstelling van koudemiddelen of biochemische aspecten van levensmiddelen via vakken als biochemie, koudemiddelen en transport.
Alle koudetechnische componenten ontwerpen, specificeren en selecteren zoals compressoren, warmtewisselaars, regelcomponenten en apparaten en voorzieningen.
Het dynamisch systeemgedrag van de installatie beoordelen.

Waarom?
Koudetechniek speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zo is het een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening in de wereld. Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Naast de voedselvoorziening is ook op medisch vlak, comfort in gebouwen, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek, etc. koudetechniek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat er mensen worden opgeleid die in staat zijn om deze koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren In de opleiding worden zeer veel facetten van de koudetechniek behandeld. Of het nu gaat om systeemtechniek, toepassingen, kennis van te koelen producten of van componenten en regeltechniek. Ook actuele thema’s zoals de transitie van huidige chemische naar chemische alternatieven of natuurlijke koudemiddelen en warmtepompen worden behandeld.

De opleiding is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld. Deze theorie kan getoetst worden aan een echte NH3/CO2‐installatie waarna in een afstudeerproject theorie en praktijk samenkomen.

Toelatingseisen
De opleiding is bedoeld voor mensen met een HBO Engineering of TU diploma. Enige kennis en ervaring in het ontwerpen van koeltechnische installaties strekt tot aanbeveling. Ook staat de opleiding open voor studenten met een opleiding KTC, Projectleider/manager koeltechniek of MBO‐4 studenten die de Koppelopleiding of de P‐HIT schakelcursus hebben afgerond.

Diploma
Bij voldoende resultaat krijgt de student het Diploma Post HBO Koudetechniek uitgereikt. De opleiding is een door SPHBO geregistreerde post‐hbo opleiding.

Duur, plaats en start
De opleiding wordt gegeven op maandagen van 13.15 uur tot 21.10 uur en wordt gegeven in Woerden. Op twee dagen vindt de opleiding in Ede plaats waar het practicum wordt gehouden. De opleidingsduur is 1,5 jaar, en de volgende cursus start op 2 maart 2020, dus wees er snel bij!

Nieuw: de huiswerkklas!
Om te slagen voor de opleiding is huiswerk onvermijdelijk. Maar misschien is het effectiever om het huiswerk met elkaar gedeeltelijk samen te maken, en onder begeleiding van een docent. Daarom heeft de Stichting post HBO Koudetechniek besloten om huiswerkklassen aan te bieden. Gedurende de hele maandagmorgen, vóór dat de opleiding begint, is het klaslokaal al open om samen huiswerk te maken. Ook is er af en toe een docent aanwezig. Omdat het een proef is zijn aan deze huiswerkklassen geen kosten verbonden.

Kosten
De opleidingskosten bedragen € 8.600,= excl. BTW. Deze prijs is exclusief lesmateriaal á € 400,= excl. BTW en reis‐ en verblijfskosten. De opleidingsprijs kan in twee termijnen van 50% worden voldaan.

Meer informatie?
Voor meer informatie: www.posthbokoudetechniek.nl of via het secretariaat, tel. 088 – 40 10 680 of stuur een e‐mail naar cursus@posthbokoudetechniek.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?