27 november 2019 1 min

Alleen de installateurs die lid zijn van de NVKL mogen het exclusieve NVKL- kwaliteitslabel voeren. Dit is dan ook een belangrijke motivatie voor bedrijven om zich aan te sluiten bij de NVKL. De huidige eisen zijn opgesteld in 2009 en onderschrijven kwaliteiten op het gebied van onder andere kennis, veilig werken, communicatie en uitstraling. De wereld om ons heen is sindsdien flink veranderd en dat was dan ook de reden om met een groep van toegewijde NVKL-leden de eisen te herzien.

Dit heeft geleid tot actuele eisen die voldoen aan de laatste behoeften in de markt door het doen van tekstuele aanpassingen, het toevoegen van eisen op het gebied van vakbekwaamheid kooldioxide en koolwaterstoffen, en het opnemen van de verplichte aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen in lijn met huidige normering. Tijdens de kringbijeenkomsten van dit jaar hebben we getoetst of de NVKL-leden openstaan voor het opnemen van eisen in lijn met een certificering voor bedrijven actief met natuurlijke koudemiddelen. Dit bleek niet zo te zijn en dergelijke eisen zijn dan ook niet opgenomen. Daarnaast is besloten om voor bedrijven gecertificeerd volgens ISO9001, een uitzondering te maken op de verplichte locatiecontrole bij her-audits. Dergelijke bedrijven tonen door middel van deze certificering aan dat ze beschikken over een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem. Mocht er vanuit zo’n bedrijf toch behoefte zijn op een controle op locatie dan is dat uiteraard mogelijk, maar als dat niet het geval is, voldoet een administratieve verantwoording.

Tot slot is het overzicht van goedgekeurde diploma’s bijgewerkt, dat gebruikt kan worden om aan te tonen dat aan de kenniseis,cq. opleidingseis wordt voldaan. Op dit overzicht stond een aantal gangbare diploma’s niet genoemd. Deze zijn nu wel opgenomen met een daaraan gekoppelde waardering qua niveau. Al met al zijn de erkenningseisen inhoudelijk weinig veranderd, maar zit de winst met name in de aansluiting bij (wettelijke) ontwikkelingen. Dit maakt dan ook dat de NVKL er vertrouwen in heeft dat alle vanaf 1 december 2019 nieuw te plannen audits op basis van deze eisen zullen plaatsvinden. De nieuwe eisen zullen vanaf 1 januari 2020 te downloaden zijn via www.nvkl.nl/erkenning.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?