22 november 2019 1 min

In de ‘Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)’ van 12 november 2019 stelt Minister Wiebes van Economische, Zaken en Klimaat voor om per 1 januari 2020 de ISDE-regeling te wijzigen. Hij is voornemens om het subsidiëren van investeringen in nieuwbouwwoningen waarvoor de gasaansluitplicht is komen te vervallen, af te schaffen. Hij doet dit naar aanleiding van een advies uit een evaluatieonderzoek dat in september 2019 is uitgevoerd.

Concreet betekent dit dat de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer zal open staan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend. De argumentatie erachter is dat volgens de Minister een financiële stimulans overbodig is als de wetgeving, zoals de nieuwe gaswet, al afdwingt een hernieuwbare warmteoptie te installeren. NVKL snapt dit, maar verbaast zich over de snelheid waarmee de regeling wordt aangepast en over het mogelijke effect van onzekerheid in de markt en gepaarde gaande risico’s voor het slagen van de verduurzaming van de Nederlandse woningmarkt. Zo is de wens dat tussen 1 juli 2018 en eind 2021 geplande nieuwbouw in de woningbouw en utiliteitssector 75% aardgasvrij opgeleverd wordt.

Het advies is nu om particuliere klanten die in 2020 verwachten aanspraak te kunnen maken op de ISDE-regeling op de hoogte te brengen van de voorgestelde wijziging. Hoewel nog niet definitief, acht men de kans groot dat het voorstel zonder problemen van kracht zal worden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?