15 november 2019 1 min

Het European Environment Agency heeft de cijfers over 2017 over emissies en levering van gefluoreerde broeikasgassen in Europa gepubliceerd. Volgens het rapport vertegenwoordigden gefluoreerde broeikasgassen gerapporteerd in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ongeveer 3% van de totale uitstoot van broeikasgassen, uitgedrukt in ton CO2-equivalent, in de Europese Unie in 2017. Daarnaast was er sprake van een daling van 3% in uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen in de EU in 2015. Dit is de eerste keer in 15 jaar dat een daling werd waargenomen. In 2016 en 2017 daalde de totale F-gassenemissie verder met respectievelijk 1% en 2%. In 2017 werden stijgingen van SF6 (4%) gecompenseerd door dalingen van HFK’s (2%) en NF3 (4%).

Deze indicator volgt sindd 1990 trends in de antropogene emissies van de meest gebruikte F-gassen. Sinds 2007 volgt de indicator ook trends in de levering van F-gassen. Bovendien worden cijfers voor het aandeel van belangrijke beoogde toepassingen van EU-aanbod gegeven voor het laatst beschikbare rapportagejaar.

Klik hier voor meer informatie

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?