15 november 2019 1 min

Zoals u heeft kunnen lezen – ook in deze nieuwsbrief – is er eerder dit jaar een akkoord bereikt in de cao Technisch Installatie bedrijf.

Dit akkoord is inmiddels door alle partijen goedgekeurd.

Het akkoord zegt het volgende over de lonen:

De lonen stijgen per 1 december 2019 met 3,5%, per 1 juli 2020 met 3,5% en per 1 maart 2021 met 0,93%. In februari 2021 is er een eenmalige uitkering van € 306 (of naar rato aantal uren dienstverband).

Dit betekent dus dat de 1e verhoging per 1 december a.s. moet worden doorgevoerd.

Voor de zekerheid: deze cao geldt alleen voor installatiebedrijven en dus niet voor producerende bedrijven en groothandel!

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?