15 november 2019 1 min

In maart van dit jaar benadrukte de Europese Commissie (EC) dat de omvang van het probleem van illegale koudemiddelhandel pas na 31 maart 2019 kon worden beoordeeld, wanneer ondernemingen hun invoer voor 2018 hadden gemeld. Inmiddels is het zover.

De beoordeling van EC laat enerzijds zien dat illegale handel op de agenda is gekomen en anderzijds dat het moeilijk is om betrouwbare en vooral vergelijkbare gegevens te verkrijgen om de bron en omvang van illegale handel te beoordelen. De EC meldt dat de import- en exportcijfers consistent lijken met de voor 2018 geregistreerde HFK-quota. Uit die cijfers lijkt dus geen conclusie te kunnen worden getrokken over de hoeveelheid gesmokkeld koudemiddel. Daarnaast stelt de EC dat ondanks het vermoedelijk bestaan ​​van illegale handel, de HFK-terugfasering succesvol blijft bij het bevorderen van innovatie en het verschuiven naar klimaatvriendelijke oplossingen.

Enkele conclusies van de beoordeling op een rij:

Correct aangegeven invoer van HFK’s bij de douane lijkt ook correct te worden gerapporteerd in het F-gassenregister en dus te worden verantwoord onder het quotasysteem. Daaruit wordt geconcludeerd dat de meeste illegale handel plaatsvindt in de vorm van douane-ontwijking.
Hoewel het duidelijk is dat er douane-ontwijking plaatsvindt, lijkt het niet mogelijk om deze activiteiten te kwantificeren op basis van de beschikbare gegevens.
Wat schattingen op basis van Chinese exportgegevens betreft, vraagt men zich af of deze Chinese gegevens betrouwbaar zijn dan wel consistent zijn met de EU-gegevens.
Op het eerste gezicht laten Chinese exportgegevens zien dat een aantal landen in Europa onverwacht hoge HFK-importgroeipercentages hebben.
Ondanks dat de huidige gegevens het niet toelaten om de omvang van illegale activiteiten te kwantificeren, is het duidelijk dat aangepaste controles relevant zijn en moeten worden geïntensiveerd om milieubelasting en oneerlijke concurrentie te voorkomen.

 

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?