1 november 2019 1 min

Tijdens deze simulatie workshop op 28 november in Nieuwegein leer je Lean Management in te zetten om uitdagingen die we allemaal tegenkomen in de koude- en klimaatbranche effectief aan te gaan. We gaan daarbij in op praktische voorbeelden van de deelnemers. De opzet is actief, daagt mensen uit, versterkt samenwerking en stimuleert het gezamenlijk verbeteren.

Programma
08:00 uur – Inloop
08:30 uur – Start | Urgentie in de branche: kansen en uitdagingen
10:00 uur – Interactieve LeanENT Lego-workshop
12:00 uur – Plenaire afsluiting met praktijkvoorbeelden (inclusief lunch)
13:00 uur – Einde workshop

Meer over de workshop
Al twee decennia lang is de LeanENT Lego-workshop een succesvol concept om ‘mensen te bewegen tot resultaten’. Wereldwijd deden meer dan 40.000 mensen mee met dit programma, uit zeer uiteenlopende organisaties en branches. Van industrie tot zakelijke dienstverlening, van bouw tot zorg. Het programma vertoont een treffende gelijkenis met het functioneren en verbeteren van organisaties. Met vele aanknopingspunten voor situaties waarin mensen een gezamenlijke uitdaging nastreven, in projectomgevingen en operationele omgevingen.

Tijdens de (simulatie)workshop ervaren de deelnemers dat ze in korte tijd ingrijpende verbeteringen kunnen realiseren; dat de principes van lean uitstekend toepasbaar zijn in alle betrokken disciplines en dat de focus op het creëren van flow, werken aan ‘in 1 keer goed’ en het verkorten van doorlooptijden enorm helpt.

Klik hier om u aan te melden.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?