18 oktober 2019 2 min

Op 1 oktober heeft de Europese Commissie (EC) tien Ecodesign-uitvoeringsverordeningen vastgesteld, waarin energie-efficiëntie-eisen zijn vastgelegd voor verschillende productgroepen, waaronder koelkasten (met een directe verkoopfunctie). Na goedkeuring worden de teksten de komende weken in het Publicatieblad gepubliceerd en gaan de nieuwe eisen gelden vanaf 1 maart 2021.

Overeenkomstig de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG) moet de EC de eisen voor ecologisch ontwerp vaststellen voor energiegerelateerde producten die een aanzienlijk handelsvolume en milieueffect hebben. De EC moet deze eisen regelmatig herzien in het licht van technologische ontwikkelingen en heeft daarom Verordening (EG) nr. 643/2009 herzien.

De EC schat dat de nieuwe eisen, samen met de op 11 maart 2019 goedgekeurde energielabels, tegen 2030 voor 167 TWh aan energiebesparingen per jaar zullen opleveren. Deze besparingen komen bovenop de besparingen die worden gerealiseerd door de bestaande eisen inzake ecologisch ontwerp en energielabelling, die naar verwachting een jaarlijkse energiebesparing van ongeveer 150 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent) zullen opleveren tegen 2020.

Nieuwe eisen
Er zijn onder andere eisen gericht op repareerbaarheid en recycleerbaarheid ingesteld, die bijdragen ​​aan doelstellingen van de circulaire economie door de levensduur, het onderhoud, het hergebruik en de afvalverwerking van apparaten te verbeteren. Acht van de uitvoeringsverordeningen slaan op reeds bestaande eisen, terwijl koelkasten met een directe verkoopfunctie en lasapparatuur voor het eerst worden gereguleerd. De tien uitvoeringsverordeningen zijn hier te downloaden: Download de tien uitvoeringsverordeningen.

Repareerbaarheid
Om de repareerbaarheid te bevorderen en dus de levensduur van apparaten te verlengen, is een aantal eisen gericht op het vergemakkelijken van de reparatie van producten door de beschikbaarheid van reserveonderdelen te waarborgen:

Reserveonderdelen zijn na aankoop gedurende een lange periode beschikbaar, bijvoorbeeld:

minimaal 7 jaar voor koelapparaten (10 jaar voor deurpakkingen);

Bovendien zorgt de fabrikant gedurende die periode voor de levering van de reserveonderdelen binnen 15 werkdagen;
Reserveonderdelen kunnen worden vervangen door het gebruik van algemeen beschikbaar gereedschap en zonder permanente schade aan het apparaat;
Om de reparatiemarkt te verbeteren, moeten fabrikanten zorgen voor de beschikbaarheid van reparatie- en professionele onderhoudsinformatie voor professionele reparateurs.

Kijkje in de toekomst
Wat de herziening van de methodologie voor ecologisch ontwerp betreft, zal naar verwachting begin volgend jaar een studie beginnen. Deze studie volgt op een workshop die de EC op 28 mei 2019 heeft georganiseerd om het potentieel van de methodologie te beoordelen. Het doel van deze beoordeling zal zijn om verdere duurzaamheidscriteria te integreren, zoals levenscycluskosten en hulpbronnenefficiëntie van producten.

Ten slotte heeft de Commissie in juli 2019 aangekondigd dat zij een vervolgonderzoek voor consumenten zal starten naar de mogelijkheid tot het instellen van een afzonderlijk etiket voor de repareerbaarheid van producten.

Meer informatie

Raadpleeg de Q&A van de EC voor meer informatie.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?