17 oktober 2019 1 min

Al eerder deelden we informatie over de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf. Na het uitstel van toen is er nu een nieuwe deadline aanstaande: 31 oktober 2019. Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal dan besluiten met wat voor een deal men uit de Europese Unie zal stappen.

De deadline van 31 oktober 2019 is slechts twee weken verwijderd. De korte resterende tijd en de politieke situatie in het VK heeft het risico vergroot dat het zich op die datum zal terugtrekken zonder een deal. Men kan niet vertrouwen op de veronderstelling dat een derde verlenging van uittrede zal worden goedgekeurd door de Europese Raad. Alle belanghebbenden moeten daarom de nodige laatste aanpassingen doen aan hun plannen met betrekking tot een intrekking zonder een deal. Het VK wordt dus verondersteld de EU te verlaten op 1 november 2019. Als er een uittrede-deal door het Britse parlement wordt geratificeerd, duurt de overgangsperiode tot eind december 2020. Indien er geen overeenkomst is zal het VK de Unie vanaf 1 november verlaten en als een derde land worden beschouwd.

In dat kader heeft de Europese Commissie (EC) een Brexit-checklist opgesteld voor bedrijven die zaken doen in de EU en het VK om hen te ondersteunen bij het controleren hoe voorbereid ze zijn op de Brexit. De documenten bestaan ​​uit verschillende vragen en aspecten over hoe bedrijven na Brexit kunnen werken. Om verstoring van de handel tot een minimum te beperken, moeten EU-bedrijven die betrokken zijn bij toeleveringsketens met het VK – ongeacht waar ze zijn gevestigd – zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en de nodige formaliteiten in grensoverschrijdende handel, met name op het gebied van het plaatsen van goederen op de EU-markt, etikettering of markeringen, certificaten en vergunningen, douaneprocedures, BTW en oorsprongsregels. Ter illustratie staan hieronder een aantal vragen opgesomd:

Heb ik ervoor gezorgd dat producten die op de EU-markt worden gebracht correct worden geëtiketteerd en gemarkeerd?
Ben ik bekend met de EU-douaneformaliteiten die van toepassing zijn na de Brexit?
Heb ik wederzijdse erkenning van mijn in het VK behaalde beroepskwalificatie verkregen?
Heb ik een keuze van Britse jurisdictie in mijn commerciële contracten opnieuw beoordeeld?
Heb ik de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de EU-regels worden nageleefd als ik persoonsgegevens naar het VK overdraag?

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?