6 september 2019 1 min

Gisteravond is er een cao bereikt voor de periode 1 juni 2019 – 1 oktober 2021. Hierbij treft u de hoofdlijnen aan van het akkoord. De nieuwe cao heeft een looptijd van 28 maanden tot oktober 2021 en geeft daarmee rust en duidelijkheid.

De lonen stijgen:

per 1 december 2019 met 3,5%,
per 1 juli 2020 met 3,5
per 1 maart 2021 met 0,93%.

Per februari 2021 is er een eenmalige uitkering van 306 euro.

Jeugdtabellen
Het tekort aan technici en technische vakmensen in de Metaal en Techniek is groot als gevolg van onder meer het toenemend belang van techniek in onze samenleving en ontwikkelingen zoals de energietransitie. Zo krijgen jongeren die vakgerichte scholing volgen beloning in nieuwe, jeugdtabellen die gebaseerd zijn op praktijkervaringsjaren

Generatiepact
De cao-partijen hebben voor oudere medewerkers opnieuw afspraken gemaakt in het kader van het Generatiepact. “De nieuwe afspraken geven vanaf 1 januari 2020 meer ruimte (recht vanaf 60 jaar voor de variant 80-90-100%), maar zijn wel verbonden aan heldere spelregels”.

Vakantiedagen
Ook zijn er stappen gezet wat betreft de extra vakantiedagen bij ouderen, per 1 januari 2020 komen de vakantierechten voor werknemers van 53 jaar te vervallen.

Pensioenpremies
Werkgevers en vakbonden hebben afspraken gemaakt over de bereidheid om de pensioenregeling te versterken vanaf 1 januari 2021 via de bestaande vroegpensioenpremies, waardoor de druk op de pensioenregeling afneemt.

OTIB-heffing.
De heffing bedraagt in deze cao wordt verlaagd naar 0,85% (was 1%).

Het akkoord wordt de komende tijd voorgelegd aan de achterbannen van werkgeversorganisaties en leden van de vakbonden. Lees de volledige tekst via deze link.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?