26 juli 2019 1 min

Onlangs ontving NVKL via social media een melding van een installatiebedrijf dat het vermoeden bestaat dat Hornbach voorgevulde airconditioning units verkoopt aan klanten die niet gecertificeerd zijn volgens de BLR100. NVKL heeft direct actie ondernomen en een brief naar Hornbach gestuurd om hen te informeren over de eisen uit relevante wetgeving. In de brief is verwezen naar artikel 11 lid 5 van de F-gassenverordening waarin staat beschreven dat airconditioning units alleen geleverd mogen worden aan personen of ondernemingen wanneer aangetoond kan worden dat het installeren uitgevoerd wordt door een gecertificeerde onderneming.

NVKL heeft Hornbach geadviseerd scherp te zijn bij de verkoop van voorgevulde airconditioning units aan personen en bedrijven in het algemeen, en aan eindgebruikers in het bijzonder, en de eisen die daarmee samenhangen. Zo kan voorkomen worden dat onbekwame personen handelingen uitvoeren aan apparatuur die risicovolle stoffen bevat.

Daarnaast heeft NVKL contact gezocht met ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, die toeziet op naleving van deze wetgeving. Zij hebben kennisgenomen van de melding en aangegeven hier aandachtig naar te kijken. NVKL is regelmatig in contact met medewerkers van ILT om elkaar te informeren over illegale praktijken.

Mocht u zelf situaties tegenkomen waarbij wordt geleverd aan niet-gecertificeerde ondernemingen of direct aan eindgebruikers, laat dit ons dan weten via info@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?