25 juli 2019 1 min

Op iedere koelinstallatie wordt een kenplaat aangebracht. Standaard kenplaten zijn te bestellen via de NVKL-webshop en deze zijn onlangs gewijzigd. De wijziging is niet ingrijpend; er is een regel toegevoegd, waardoor de lay-out ook wat veranderd moest worden.

Er is een onderscheid tussen hermetisch en niet-hermetisch gesloten koelinstallaties. In een hermetisch gesloten installatie zijn alle delen die koudemiddel bevatten, afgedicht door een permanente verbinding (door onder meer lassen of solderen). Hieronder worden tevens begrepen afgedichte of beschermde toegangspunten die reparatie of verwijdering op adequate wijze mogelijk maken. De installatie is pas officieel hermetisch afgesloten als de lekdichtheid getest is; er moet sprake zijn van een lekkage van minder dan 3 g per jaar onder een druk van minstens een vierde van de maximaal toegestane druk. Een voorbeeld van een hermetisch gesloten systeem is een stekkerklare koelkast. Voor mobiele koelinstallaties geldt dat in de praktijk meestal sprake zal zijn van niet-hermetisch gesloten installaties.

Middels de toegevoegde regel op de kenplaat kunt u nu aangeven of de installatie wel of niet hermetisch afgesloten is. Dit is belangrijk aangezien er voor dit soort installaties andere regels gelden volgens de F-gassenverordening. Zo geldt er bijvoorbeeld geen lekcontroleverplichting indien de installatie minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan HFK’s bevat. Op deze uitzondering kan alleen een beroep worden gedaan wanneer de installatie ook zodanig is geëtiketteerd. Daarnaast is het ook van belang in het kader van de vereiste kwalificatie om aan een installatie te mogen werken.

De nieuwe kenplaten zijn te bestellen via www.nvkl.nl/categorie/kenplaten

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?