12 juli 2019 1 min

De gezamenlijke pensioenafspraak van PME en PMT loopt 31 december 2019 af. Op 24 juni zijn de onderhandelingen voor de pensioenregeling in de techniek gestart. Op 4 september komen de cao-partijen weer bijeen voor verder formeel overleg. De pensioenfondsen PME en PMT zijn hierover geïnformeerd.

Verbetering financiële positie noodzakelijk
Sociale partners zijn het erover eens dat de financiële positie van de fondsen moet verbeteren. De belangrijkste reden voor de slechte financiële positie is de langdurig lage rente. De fondsen zullen de nieuwe regeling alleen accepteren als er een aanmerkelijke verbetering van de financiële positie wordt afgesproken. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, waaronder het verhogen van de premie, het versoberen van de regeling (bijvoorbeeld verlagen van het opbouwpercentage) of een combinatie van beide. Werkgevers vinden dat van werkgevers én werknemers een bijdrage gevraagd mag worden voor verbetering van de financiële positie.

VPL-premie
In de cao Metalektro is afgesproken dat de VPL-premie betrokken zal worden bij de onderhandelingen voor de nieuwe bedrijfstakuitvoeringsregeling. De VPL-regeling loopt af per 2021.

Voor 2020 is afgesproken dat de premie maximaal 3,71% is. De exacte premie wordt in oktober door het bestuur van het PME-fonds bepaald. In verband met de voorbereiding voor de begroting van 2020 zullen wij jullie zo snel mogelijk informeren over de hoogte van de premie.

De FME-inzet voor de pensioenonderhandelingen is medebepaald door de enquête die in maart en april 2019 is gehouden onder de FME-leden die onder de cao Metalektro vallen. Verder wordt op regelmatige basis met de FME sociale commissie en de FME-werkgroep pensioenen afgestemd.

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het FME Serviceteam via: fmeserviceteam@fme.nl of  088 – 400 8 400.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?