12 juli 2019 1 min

Per 1 april 2019 is de vernieuwde Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) ingevoerd, waarop energiebesparende maatregelen staan die bedrijven verplicht zijn uit te voeren. Een specifieke maatregel met betrekking tot productkoeling heeft veel stof doen opwaaien. Het gaat om de maatregel rondom het toepassen van een energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koel- of vriesinstallaties. NVKL is hierover in contact getreden met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en heeft argumentatie tegen de uitvoerbaarheid van de maatregel geuit. De input voor deze argumentatie is geleverd door de koudetechnische experts uit de projectgroep Techniek, Veiligheid en Milieu (TVM).

Wij kunnen melden dat de door NVKL naar voren gebrachte bezwaren ten aanzien van deze maatregel door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd worden aan een onderzoeksbureau die een second opinion zal uitvoeren. Indien blijkt dat er aanleiding is om de maatregel aan te passen, dan zal deze begin volgend jaar op de erkende maatregelenlijst worden aangepast. Tot die tijd staat het ondernemers vrij om alternatieve maatregelen te nemen, in plaats van de erkende maatregelen, om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van de second opinion van het onderzoeksbureau.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?