11 juli 2019 1 min

Een derde van al het verzuim heeft een psychische oorzaak. Bij werkgerelateerde oorzaken heeft psychisch verzuim vooral te maken met psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Maar wat is PSA precies en hoe kunt u het voorkomen?

Wettelijke verplichting
In de Arbowet staat psychosociale arbeidsbelasting als volgt beschreven: factoren als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, die in de arbeidssituatie stress veroorzaken. Als werkgever bent u verplicht deze stress aan te pakken door de bovenstaande factoren zo veel mogelijk te voorkomen. De aanpak hierop legt u vast in een wettelijk verplicht PSA-beleid. Voorkeursleverancier en arbodienst ArboNed heeft een praktische checklist PSA-beleid gemaakt. Daarin staan de vier stappen om een PSA-beleid op te stellen.

Naar de checklist

Meer informatie
Een PSA-beleid voorkomt verzuim en zorgt ervoor dat werknemers met plezier aan het werk kunnen én blijven. Meer informatie over psychosociale arbeidsbelasting en wat u als werkgever kunt doen om dit te voorkomen? Kijk dan de speciale PSA-pagina op www.arboned.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?