28 mei 2019 1 min

De afgelopen jaren zijn er door projectgroep KANS verschillende visiedocumenten uitgebracht, waarmee NVKL-leden hun voordeel kunnen doen. Inmiddels is de wens uitgesproken om de reikwijdte van de in de documenten aanwezige kennis te vergroten en daarom wordt er in samenwerking met opleidingscentrum GO˚ een kennissessie georganiseerd op 26 juni. NVKL-leden kunnen hier met korting aan deelnemen. Gedurende een 3,5 uur durende sessie maak je als directie en engineers kennis met innovatieve vormen van koudeopslag (Phase Changing Materials en TBAB slurry) en een andere methode om te koelen (adiabatisch koelen). Aanmelden kan via www.opleidingscentrum-go.nl/kennissessie

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?