16 mei 2019 1 min

Goed nieuws: het heeft even geduurd, maar de Europese norm EN 378:2016 is nu in de Nederlandse taal beschikbaar. Het is een intensief stuk werk geweest om tot vertaling te komen: als eerste heeft NEN de tekst laten vertalen door een vertaalbureau. Daarna is de tekst geredigeerd en is het document in de juist opmaak geplaatst, zodat het aan de vormvereisten van een Nederlandse norm voldoet. Tussendoor hebben vanuit de normcommissie Johan Odie en Chris van der Lande gedetailleerd gekeken naar vaktermen, en er voor gezorgd dat de terminologie in de documenten zo goed mogelijk aansluit bij de praktijk. Waarvoor dank!

De Nederlandse vertaling maakt het mogelijk dat deze belangrijke norm nu toegankelijk is voor een brede groep van gebruikers. Je vindt hem in de NEN-shop https://www.nen.nl/NEN-Shop.htm middels de zoekterm EN 378. Momenteel zijn we als NVKL in onderhandeling met NEN om de norm in bulk aan te schaffen, zodat deze tegen gereduceerd tarief aan de leden kan worden verstrekt. Wacht daarom nog even met de aanschaf hiervan! Volgende week hoort u meer hierover.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?