16 mei 2019 1 min

Op vrijdag 10 mei is in Amsterdam een nieuwe locatie voor het opleiden in de koudetechniek geopend. Deze nieuwe locatie is tot stand gekomen door middel van een samenwerking tussen Installatiewerk (IW) Noord-Holland en het ROC van Amsterdam. Daarnaast is vanuit NVKL en een aantal lidbedrijven in de regio in de afgelopen twee jaar op actieve wijze een bijdrage geleverd aan de realisatie van deze locatie en installeren van alle koeltechnische installaties die nodig zijn voor de MBO-opleidingen in de koudetechniek.

IW verzorgt het praktijkgedeelte met ook de cursussen en trainingen voor bij- en nascholing en het ROC van Amsterdam draagt zorg voor de theorielessen en de diplomering van de studenten. De omgeving waarbinnen dit alles zal gaan plaatsvinden, betreft het Mundus college Amsterdam, een vmbo-school. Dit heeft onder meer als voordeel dat vele faciliteiten reeds aanwezig zijn binnen het gebouw. Ook wordt koudetechniek reeds als keuzevak gegeven op dit vmbo, waardoor dit extra goed zal aansluiten, en kan zorgen voor een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo. Voor onze lidbedrijven in de regio Noord-Holland een mooie kans om in de regio een opleiding in de koudetechniek te volgen. Hiermee hopen we de instroom in onze branche ook in die regio een boost kunnen geven.

Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?