15 mei 2019 1 min

Het is alweer 6 jaar geleden dat de NVKL haar hoofddoelen en strategie voor de laatste keer bepaalde. Alleen al daarom vindt het bestuur het tijd om opnieuw na te denken over wat de NVKL de komende jaren wil zijn en waar we voor moeten gaan. Daarnaast is de wereld om ons heen nogal veranderd. Onder meer door de klimaatdoelen en de energietransitie is koeltechniek niet meer het exclusieve domein van de NVKL.

Op 14 mei heeft een groep van meer dan 20 personen bestaande uit bestuursleden, projectgroepleden en bureaumedewerkers intensief gekeken naar de ontwikkelingen en nagedacht en gediscussieerd over de gevolgen voor de markt in het algemeen en de leden in het bijzonder. Vervolgens is kritisch gekeken naar het activiteiten- en dienstenpakket van de NVKL. Aan het einde van de dag werd duidelijk dat de NVKL meer focus moet aanbrengen in haar doelen en activiteiten, waarbij de nadruk moet liggen op kwaliteit, erkenning, relevante regelgeving en normering, scholing en arbeidsmarkt. Tevens waren de deelnemers het unaniem eens over de noodzaak tot samenwerking, zowel tussen bedrijven maar ook tussen organisaties.

De dag was een mooie en goede eerste aanzet tot een vernieuwde strategie. De komende periode zal worden gewerkt aan een verdere uitwerking.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?