3 mei 2019 1 min

De tweede onderhandelingsdag voor een nieuwe cao voor het technisch installatiebedrijf stond in het teken van economische verwachtingen. Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 23 april hun standpunten toegelicht en besproken.  Er is uitgebreid stilgestaan bij de actuele economische ontwikkelingen en de stand van de conjunctuur. Werkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden.

Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest. Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong-voor-oud niet aan de verwachtingen voldoet. Maar werkgevers vinden het te vroeg om het project direct aan de kant te schuiven. Verder is uitgebreid gesproken over de zeggenschap van werknemers en kaderleden.

Werkgevers hebben de conclusie getrokken dat de cao op veel vlakken afgerond is, veel zaken kunnen op bedrijfsniveau worden geregeld, waardoor maatwerk mogelijk is.

Vakbonden houden vast aan hun loonvoorstel van 5 procent. De werkgevers hebben nog geen concreet loonvoorstel gedaan.

De onderhandelingen worden voortgezet op 8 mei a.s.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?