3 mei 2019 1 min

In april kon men kringbijeenkomsten bijwonen op zes locaties door heel het land. De ‘kringen’ bieden installateurs de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en op de hoogte te worden gebracht van bureau-updates en juridische ontwikkelingen. Dit jaar heeft men zich bovendien gebogen over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat scholieren kiezen voor de koudetechniek?

Kersverse projectmanager Onderwijs en Arbeidsmarkt (OSA) Brenda Witzier nam de aanwezigen mee in de wereld van het (middelbaar) onderwijs. De instroom tot ons vakgebied laat een dalende trend zien en daar moet wat aan gebeuren! Daarom is de projectgroep OSA voornemens een arbeidsmarkttoolkit te ontwikkelen met daarin allerhande hulpmiddelen om scholieren bekend te maken met ons vak. Tijdens de kringbijeenkomst zijn hier ideeën voor opgehaald. Nieuwe ideeën zijn uiteraard welkom en kunnen worden verstuurd aan: brenda@nvkl.nl. Op 7 mei a.s. zal de projectgroep de ingekomen ideeën verzamelen en een keuze maken welke zullen worden uitgevoerd.

In alle gevallen werd de bijeenkomst onderbroken door een heerlijk buffet. Tom de Boer, projectmanager Techniek Veiligheid & Milieu, richtte zijn pijlers op de koudemiddeltransitie: vanaf 1 januari 2020 wordt de toepassing van maagdelijke koudemiddelen met een GWP-waarde hoger dan 2500 verboden. Leden hebben kennis gedeeld over beschikbare alternatieven en gebruikservaringen. Vervolgens besprak men de toetsingscriteria van de NVKL-erkenning. De erkenning is in 2009 opgetuigd en wordt onder de loep genomen door een daarvoor ingestelde erkenningscommissie bestaande uit NVKL-leden. Aan de hand van een aantal stellingen is er getoetst in welke mate hier behoefte aan is.

Het NVKL-bureau dankt alle aanwezigen voor hun waardevolle input en de gastbedrijven voor hun gastvrijheid. De opkomst was dit jaar lager dan in 2018, we hopen in 2020 op meer aanmeldingen. Mocht je als lidbedrijf andere leden jouw bedrijf eens willen laten zien, meld je dan aan als gastbedrijf voor april 2020 via info@nvkl.nl.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?