3 mei 2019 1 min

De Europese Commissie (EC) was teleurgesteld over de resultaten van het onderzoek van de Environmental Investigation Agency (EIA). Uit de analyse van de EIA op basis van enquêtes, HFK-registraties en douanegegevens blijkt dat maar liefst 16,3 miljoen ton CO2-equivalent (MtCO2e) van HFK’s illegaal op de markt zijn gekomen in 2018 en meer dan 14,8 MtCO2e in 2017.

Het onderzoeksresultaat voor 2018 is gelijk aan meer dan 16% van het quotum van 2018 en komt bovenop de illegale invoer van HFK-houdende apparatuur en illegale HFK’s die ongetwijfeld worden gesmokkeld onder de radar van de douane. Illegale HFK’s komen naar verluidt de EU binnen vanuit Rusland en Oekraïne in het noordoosten en vanuit Turkije en Albanië in het zuidoosten. Polen is herhaaldelijk benadrukt als een eerste punt van invoer voor illegale HFK’s die de Europese Unie (EU) binnenkomen.

De EC merkte op dat dit een vrij verrassend cijfer is, omdat ze werken aan het oplossen van deze situatie. Zo heeft de EC onlangs de lidstaten benaderd met de boodschap om op nationaal niveau maatregelen te nemen om illegale handel aan te pakken en de mogelijkheid opengesteld om een ​​inbreukprocedure in te leiden tegen landen die niet aan de bepalingen voldoen. In juni 2019 zal de Poolse douaneautoriteit een workshop organiseren over dit onderwerp waarvoor andere lidstaten en de EC zijn uitgenodigd.

Als reactie op de snelle opkomst van illegale HFK-handel in de EU heeft de Europese handelsvereniging van HFK-producenten een ‘Integrity Line’ gelanceerd, waarmee elke persoon kan rapporteren (in welke taal dan ook) verdachte HFK-aanbiedingen vertrouwelijk kan melden. Het doel van dit initiatief is het verzamelen van rapporten over illegale activiteiten. Na een onderzoek van de betrouwbaarheid van de rapporten zal de informatie worden doorgestuurd naar de autoriteiten.

De ‘Integrity Line’ kan bereikt worden via deze link.

Onderstaande afbeelding geeft de mogelijke handelsroutes voor gesmokkelde HFK’s aan (bron: EIA)

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?