3 mei 2019 2 min

Een mbo-leerling in een BBL-opleiding voor een koudetechnische-, installatie- of elektrotechnische opleiding vraagt een investering van uw organisatie in tijd, geld en begeleiding. Maar wanneer u dit goed aanpakt, krijgt u hier een loyale medewerker voor terug die bij u de fijne kneepjes van het vak kan leren. Het opleiden van nieuwe instroom is dé manier om nu alvast aan uw toekomstig personeelsbestand te werken.

BBL is de Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat betekent dat leerlingen of deelnemers aan een BBL-opleiding vooral praktijkgericht leren. Een BBL-opleiding heeft daarvoor een speciale mix van praktijk en theorie. In de praktijk betekent dit dat een leerling in een BBL-opleiding voornamelijk werkzaam is bij een erkend leerbedrijf. Over het algemeen houdt dit in: 4 dagen werken, 1 dag school (bij de ROC’s) of 5 dagen werken en een aantal weken per jaar naar school (GO⁰).

Heeft u een BBL-leerling via een praktijkleerovereenkomst in dienst? Dan heeft deze leerling een praktijkopleider vanuit het bedrijf nodig. Dit wordt ook wel de leermeester of praktijkbegeleider genoemd. Deze praktijkopleider vervult een belangrijke rol in de begeleiding van de leerling. Hij/zij is verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming (BPV) van leerling in het werkveld. De praktijkopleider is degene die een leerling ondersteunt, informeert en eventueel beoordeelt tijdens een stage of leer-werktraject. Daarnaast vormt hij/zij een schakel tussen onderwijsinstelling en de organisatie waar de leerling werkzaam is, onder meer door te fungeren als eerste aanspreekpunt. De praktijkopleider zorgt ervoor dat de leerling de gelegenheid krijgt om alle werkprocessen uit het kwalificatiedossier te doorlopen, beoordeelt deze én tekent ze af in het BPV-boek.

Een mooie taak om de nieuwe generatie in te wijden in ons mooie vak. Een verantwoordelijke taak ook. Zowel de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) als OTIB organiseren cursussen/workshops voor praktijkopleiders. De SBB-workshops zijn kosteloos, indien u afdraagt aan het OTIB-fonds zijn ook deze kosteloos.

Daarnaast organiseert SBB een drietal webinars van 45 minuten:

Selecteren zonder vooroordelen, donderdag 9 mei om 16:00 uur
Gelijke behandeling op de werkvloer, dinsdag 21 mei om 16:00 uur
Objectief oordelen, dinsdag 28 mei om 13:00 uur

Voor meer informatie over inhoud en aanmelden voor deelname verwijzen wij u naar: SBB en OTIB.

Meer informatie over erkennen van leerbedrijven, of BBL via: SBB. U kunt uiteraard ook direct contact opnemen met GO⁰ of een ROC bij u in de buurt.

Pagina delen
Pagina delen
? Hulp nodig?